წევრებისთვის:

ტრანსფორ გრუპი გახდა ასოციაცია GSMEA - ს წევრი.

25 ოქტომბერი , 2012

GSMEA ზრუნავს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდაზე. იყო ასოციაცია  GSMEA-ს წევრი ნიშნავს შემდეგ ფუნქციათა წარმატებულ მოქმედებას:

www.gsmea.ge  • ადვოკატირება 
  • ეფექტური კომუნიკაცია
  • უკეთესი კვალიფიკაცია
  • საკონსულტაციო მომსახურება
  • ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

© Trans For Group 2023 - All rights reserved.