წევრებისთვის:
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

პროექტები

ჩვენ სხვადასხვა დროს განხორციელებული გვაქვს სხვადასხვა მცირე, თუ მსხვილგაბარიტიანი ტვირთების ტრანსპორტირება და სატრანსპორტო გადაზიდვების ლოგისტიკა არაერთიმნიშვნელოვანი პროექტისთვის. მათ შორის არის:

  • ბაქო-ჯეიანის ნავთობსადენის პროექტი.

  • საქართველოს სასომხეთისა და აზერბაიჯანის სასურსათო ჰუმანიტარული 6 წლიანი პროგრამა.

  • რუსავის ახალი მეტალურგიული ქარხნის ჩამოტანა (საესპერიმენტო ცემენტი, წისქვილკომბინატები).

  • სასომხეთ-რაზდანის პროექტში მონაწილეობა.

  • სუნგაი-აზერბაიჯანი პოლიეთილენი ნავთობისა და გაზის გადაზიდვა ევროპის მიმართულებით.


© Trans For Group 2022 - All rights reserved.