წევრებისთვის:
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

პროექტები

ჩვენ სხვადასხვა დროს განხორციელებული გვაქვს სხვადასხვა მცირე, თუ მსხვილგაბარიტიანი ტვირთების ტრანსპორტირება და სატრანსპორტო გადაზიდვების ლოგისტიკა არაერთიმნიშვნელოვანი პროექტისთვის. მათ შორის არის:

  • ბაქო-ჯეიხანის ნავთობსადენის პროექტი.

  • საქართველოს სომხეთისა და აზერბაიჯანის სასურსათო ჰუმანიტარული 6 წლიანი პროგრამა.

  • რუსავის ახალი მეტალურგიული ქარხნის ჩამოტანა (საესპერიმენტო ცემენტი, წისქვილკომბინატები).

  • სომხეთ-რაზდანის პროექტში მონაწილეობა.

  • სუმგაი-აზერბაიჯანი პოლიეთილენი ნავთობისა და გაზის გადაზიდვა ევროპის მიმართულებით.

 


© Trans For Group 2024 - All rights reserved.