წევრებისთვის:
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

პროექტის ლოგისტიკა

ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია მსხვილი პროექტების სატრანსპორტო ლოგისტიკის მაღალ–პროფესიულ დონეზე განხორციელება. ეს გულისხმობს: 
  • გადაზიდვების ეფექტურად დაგეგმვას; 
  • სატრანსპორტო საშუალებების სწორად შერჩევას; 
ტვირთების უსაფრთხოდ და შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადებში ტრანსპორტირებას და კონტროლს.
© Trans For Group 2024 - All rights reserved.